Name: Gogol, Nikolai

Nikolai Gogol was born on None and died on None